KIW - Biologie

Bereid je maximaal voor op het KIW onderdeel biologie van het toelatingsexamen geneeskunde.

Waarom kiezen voor deze curus?

De meeste voorbereidingshandboeken zijn typisch veel te uitgebreid voor het onderdeel biologie. Deze cursus onderscheidt zich door enkel te focussen op de leerstof die ook daadwerkelijk overhoord wordt!
De leerstof wordt aangeboden onder de vorm van studysheets. Neem deze grondig door en memoriseer de inhoud. Toets vervolgens of je de leerstof begrepen en onthouden hebt, aan de hand van de vele voormalige examenvragen die we per onderwerp selecteerden.
Afhankelijk van de aard van de vraag voorzien we bovendien feedback bij de antwoorden. Bij het onderdeel erfelijkheidsleer voorzien we eveneens oplossingsvideos aangezien die vragen eerder oefeningen zijn. Toch nog onduidelijkheden bij de theorie of oefeningen? We beantwoorden je vragen op ons vragenforum!

(Het onderdeel biologie is momenteel nog onder constructie)

Inhoudsopgave

Bekijk welke onderwerpen behandeld worden.
Je vindt hieronder eveneens de referenties van de oefeningen die worden aangeboden.

What's included?

  • 7 Chapters
  • 1 Certification
  • 340 Questions
  • 25 Video
  • 32 PDF

Purpose, Values + Vision

Supporting your leaders as they clarify their PURPOSE—what’s driving/inspiring them and/or your organization?
Create their VISION for themselves and their team.

Accountability

Guide your staff to recognize, shed and transform personal and collective limiting beliefs, blindspots and blocks keeping them stuck. Create a measurable and sustainable action plan.
Gemaakt met