Examenvragen toelatingsexamen

De overheid stelt niet voor niets de oude examenvragen ter beschikking. Je kan de voormalige examenvragen van het toelatingsexamen arts en tandarts hier vinden. Hieronder lees je waarom je er goed aan doet om je voor te bereiden aan de hand van deze voormalige examenvragen.

1. Representatief examenniveau

Het is in de eerste plaats nodig je voor te bereiden aan de hand van oefeningen die representatief zijn voor het examenniveau. Er bestaat geen betere bron dan de vragen die daadwerkelijk gesteld geweest zijn op de vorige edities. Enkel van deze vragen kan je absoluut zeker zijn dat ze juist zijn van niveau.

Het kan natuurlijk geen kwaad om ook oefeningen van andere bronnen te proberen (zoals je handboeken uit het middelbaar) maar wees je wel bewust dat dergelijke oefeningen al gauw te gemakkelijk zijn of net een stuk moeilijker zijn dan het examenniveau.

2. Vraagstelling

Het oefenen aan de hand van de voormalige vragen, heeft als bijkomend voordeel dat ze je vertrouwd maken met de exacte manier en de stijl van vraagstelling op het examen.

Indien je oefent met handboeken uit het middelbaar kan de manier van vraagstelling afwijken.
Ook op internetfora circuleren vele 'examenoefeningen' van onbetrouwbare bron waar gegevens in de vraag ontbreken of de vraag voor interpretatie vatbaar is. Dergelijke problemen komen niet voor met de officiële examenvragen.

3. Belangrijkheid onderwerp

Door het bekijken van de voormalige vragen heb je meteen een zicht op de belangrijkheid van elk onderwerp. Zo zijn er onderwerpen waar jaarlijks één of meerdere vragen worden over gesteld. Evengoed zijn er ook onderwerpen die maar sporadisch opduiken op het examen.
Mocht je in tijdsnood verkeren en niet rondgeraken met de leerstof, overweeg dan om te focussen op de onderdelen die met grote kans zullen overhoord worden.

4. Detailgraad onderwerp

Ondanks dat het overzicht van de leerstof die overhoord wordt op het toelatingsexamen wordt gepubliceerd, wordt het detailniveau niet nader gespecifieerd. Door het hermaken van de voormalige examenvragen kom je net te weten wat je exact dient te kennen en op welk detailniveau.

Merk op dat veelgebruikte voorbereidingshandboeken -zeker voor biologie- de bal toch vaak misslaan en wikipediagewijs veel te veel details vermelden. Nochtans werden al deze details nog nooit overhoord sinds de invoering van het examen.

5. Alternatieven

Misschien minder voor de hand liggend, maar de oefeningen op het toelatingsexamen vormen samen met de antwoordalternatieven een geheel. Niet uitzonderlijk is het net de bedoeling van de vraagsteller om te redeneren op basis van de zorgvuldig gekozen alternatieven en dus niet door het rechtstreeks oplossen van de vraag.


Om al deze redenen focust doktersinspe.be op de voormalige examenvragen. Wij maakten een zorgvuldige selectie van de meeste nuttige vragen sinds '97 om je voor te bereiden op alle vereiste kennis en competenties die op het examen worden getoetst. Daarnaast worden de vragen op ons platform per vak en per onderwerp gesorteerd, steeds opbouwend van niveau zodat je zeer gestructureerd de leerstof kan inoefenen. Probeer onze demo en merk zelf wat we voor jou kunnen betekenen.
Gemaakt met