voorbereiding VAARDIG

Het GC-onderdeel staat op de helft van de punten en is dus een even belangrijk onderdeel als KIW op het toelatingsexamen. Je verliest dit onderdeel dus best niet uit het oog tijdens je voorbereiding! Hieronder volgen enkele concrete tips om je op weg te zetten bij je voorbereiding voor het onderdeel VAARDIG.


1. Kies je strategie

Er zijn verschillende strategieën die je zou kunnen toepassen. Test deze methoden tijdens het oefenen uit en kies de strategie die voor jou het beste werkt!

Wat lees je als eerst?

-Je zou kunnen opteren om eerst de vragen door te nemen. Zo weet je bij het lezen van de tekst welke onderdelen belangrijk zijn.
-Andere studenten lezen liever als eerste de tekst door en dan pas de vragen.

Grondig lezen of scannen op kernwoorden?

-Sommige studenten opteren om de tekst grondig door te lezen en op basis van de opgedane kennis de vragen in te vullen.
-Andere studenten lezen de tekst diagonaal door en gaan gericht op zoek naar de kernwoorden.
Op zich is er geen 'goede' of 'foute' strategie. Experimenteer bij het lezen en kies de methode die voor jou het beste werkt! 

2. Vat de tekst samen

Het is aangewezen om een simpele inhoudsopgave of structuur op je kladblad te maken. Dit kan in enkele kernwoorden. Zo weet je achteraf in een oogopslag waar elke paragraaf over ging en waar je moet zoeken.

3. Oefen met de voormalige teksten

De moeilijkheid van dit onderdeel is voornamelijk de tijdsdruk. Bereid je ook op dit onderdeel grondig voor door te oefenen met de voormalige teksten onder tijdsdruk! Je vindt het examen van 2021 hier.

4. Ctrl+F

Deze leestest wordt afgenomen op een computer. Je kan gebruik maken van het commando Ctrl+F om te zoeken naar kernwoorden in de tekst. Dit is mogelijk in de examenomgeving en wordt toegelaten op het examen.
Gemaakt met