Toelatingsexamen Diergeneeskunde

Voor de opleiding geneeskunde en tandheelkunde bestaat er reeds jaren een toelatingsexamen. Ook voor de opleiding diergeneeskunde wordt binnenkort een toelatingsexamen ingevoerd. Vanaf academiejaar 2023-2024 mag alleen een vooraf bepaald aantal studenten starten aan de opleiding om dierenarts te worden.

Waarom een toelatingsexamen?

De richting diergeneeskunde werd door de jaren heen steeds populairder. Zo nam het aantal studenten in de opleiding, over een periode van 20 jaar, toe met maar liefst 50%. Bovendien was Vlaanderen de enige Europese regio die geen toelatingsexamen organiseerde voor deze opleiding, waardoor het tot voor kort ook enorm veel buitenlandse studenten aantrok. Zo kwamen 4 van de tien  van de studenten uit Nederland.
De grote toestroom van studenten zet in de eerste plaats de kwaliteit van het onderwijs onder druk en is er voor verantwoordelijk dat studenten onvoldoende praktijkervaring kunnen opdoen. Ook zorgt een dergelijk groot aantal studenten voor een overaanbod aan dierenartsen. 
Een beperking van het aantal inschrijvingen d.m.v. een toelatingsexamen verhelpt deze structurele problemen.

Soort examen

Net zoals het toelatingsexamen Arts & Tandarts wordt dit examen ook een vergelijkend examen. Dat wilt zeggen dat enkel de best scorende studenten zullen worden toegelaten tot de opleiding. Concreet zullen voor het academiejaar 2023-2024 alleen de 240 beste kandidaten mogen starten.

Het toelatingsexamen toetst en garandeert dat alle startende studenten beschikken over de nodige basiscompetenties. Vermoedelijk zal dit toelatingsexamen dan ook zeer gelijkaardig zijn qua vorm en inhoud met het toelatingsexamen arts & tandarts.


Het aantal beschikbare plaatsjes wordt sterk gereduceerd en is veel lager dan het aantal geïnteresseerde studenten in de opleiding. Wil je aan deze opleiding beginnen? Dan is een goede voorbereiding voor dit toelatingsexamen cruciaal. Bekijk op Doktersinspe.be hoe wij er alles aan doen om jou dit plaatsje te helpen verzilveren!
Gemaakt met