Gunstige rangschikking

Startquotum

Het aantal studenten dat in Vlaanderen aan de opleiding arts en tandarts mag beginnen, wordt jaarlijks (voorafgaand aan het toelatingsexamen) vastgelegd door de regering op basis van de specifieke noden voor de gezondheidszorg in ons land, het zogenoemde startquotum.
Het startquotum voor het toelatingsexamen arts is 1276 en het startquotum voor het toelatingsexamen tandarts is 180.

Cesuur

De deelnemers die op beide onderdelen (dus zowel op KIW én op GC) minimaal de helft van de punten behaalden, worden opgenomen in de rangschikking en geordend volgens totaalscore.
Enkel de gunstig gerangschikte kandidaten mogen starten aan de opleiding. Of je wel of niet gunstig gerangschikt wordt, hangt af van de cesuur. De cesuur is de score van deelnemer op de plaats in de rangschikking dat overeenkomt met het startquotum (dit jaar de deelnemer op de 1276e plaats voor de artsen en op de 180e plaats voor de tandartsen).

Iedereen die voldoet aan de slaagcriteria en evenveel of meer punten heeft dan de cesuur is gunstig gerangschikt.

Wie mag aan de opleiding beginnen?

Enkel wie gunstig gerangschikt is voor het toelatingsexamen arts en ten laatste op 30 september 2022 zijn diploma secundair onderwijs behaalt, mag zich inschrijven voor de opleiding geneeskunde.
Enkel wie gunstig gerangschikt is voor het toelatingsexamen tandarts en ten laatste op 30 september 2022 zijn diploma secundair onderwijs behaalt, mag zich inschrijven voor de opleiding tandheelkunde.

Geslaagd voor Arts & Tandarts?

Je kan niet gunstig gerangschikt zijn voor beide toelatingsexamens. Als je voor beide examens in aanmerking komt om gunstig gerangschikt te zijn, zal je enkel gunstig gerangschikt worden voor de opleiding van je voorkeur die je bij je inschrijving hebt opgegeven. Je kan dan niet starten met de andere opleiding.

Bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.


Wil jij niets aan het toeval overlaten en ook graag gunstig gerangschikt worden? Neem een kijkje op doktersinspe.be en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.
Gemaakt met