5 tips voor chemie

Met deze 5 tips bereid je je optimaal voor op het KIW onderdeel Chemie van de toelatingsproef!

#1 Balanceer reacties

In een aantal oefeningen wordt er vermeld welke stoffen C en D er zullen onstaan wanneer stoffen A en B in reactie worden gebracht. Als je deze reactie uitschrijft, vergeet dan niet om de reactievergelijking nog te balanceren. Een oefening start immers steeds bij een juiste reactievergelijking.

#2 Ken je zuren

De naamgeving van de klassieke zuren, zuurresten en de lading van deze zuurresten moeten tot de parate kennis behoren. In tal van oefeningen moeten we op deze kennis beroep doen.

#3 Valentie-elektronen

Het aantal valentie-elektronen (elektronen op de buitenste schil) voor atomen uit de a-groep, komt overeen met het nummer van de groep (kolom in het PSE). Dit komt onder meer van pas bij het opstellen van de Lewis-notatie.

#4 Stoïchiometrie

vlot kunnen rekenen met molhoeveelheden (al dan niet met overmaat) is essentieel op het examen. Dergelijke oefeningen komen elke editie terug. Het komt ook vaak voor dat het slechts een onderdeel vormt in een grotere oefening.

#5 Principeoefeningen

Net zoals bij de overige onderdelen, zijn er ook voor chemie belangrijke standaardoefeningen die telkens terugkeren. Het begrijpen en beheersen van de oplossingsstrategie zorgt er voor dat je tal van variaties op deze vragen vlot de baas kunt.


Kan je toch wat hulp bij chemie gebruiken? Neem dan een kijkje op doktersinspe.be en merk hoe we jou hierbij kunnen ondersteunen.
Gemaakt met