5 tips voor wiskunde

Met deze 5 tips bereid je je optimaal voor op het KIW onderdeel Wiskunde van de toelatingsproef!

#1 Standaardfuncties

Ken het functieverloop van standaardfuncties vanbuiten. Zowel wat betreft verloop, nulpunten, extrema, asymptoten etc. Belangrijke functies zijn:

-rechte, parabool, derdegraadsfunctie
-wortelfunctie
-absolute waarde functie (y=|x|)
-rationale functie (y=1/x)
-exponentiële en logaritmische functies
-sinus- en cosinusfunctie

Door het toepassen van transformaties op elementaire basisfuncties zijn we in staat om ook complexere functievoorschriften redelijk nauwkeurig te schetsen.

#2 Elementaire rekenregels

Vaak komt er in de oefeningen ook wat rekenwerk bij kijken. Hiervoor dien je de elementaire rekenregels vlot te beheersen. Belangrijk zijn onder meer de volgorde van bewerkingen, rekenen met '+' & '-', rekenregels machten, oplossen vergelijkingen, merkwaardige producten etc. Het is zonde om door zo'n fouten niet tot het juiste antwoord te komen.

#3 Maak een schets

Maak een schets of grafiek van het probleem en visualiseer het gevraagde. Dergelijke figuur helpt om het probleem minder abstract te maken. Wanneer het gaat om elementaire functies kan het vaak helpen om deze redelijk accuraat te schetsen. Ook de kennis over transformaties kunnen helpen bij het maken van een goede schets. 

#4 Kettingregel

Vergeet de kettingregel niet bij het afleiden van een functie van een functie! Dit is een veelgemaakte fout. De kettingregel stelt:

(f[g(x)])' = f'[g(x)] . g'(x)
voorbeeld
[sin(3x+2)]' = cos(3x+2) . (3x+2)' = cos(3x+2) . 3

#5 Typeoefeningen

Elk hoofdstuk heeft een groot aantal veelvoorkomende typeoefeningen. Beheers en begrijp de oplossingsmethodiek ervan. Op die manier ben je in staat om de vele variaties op deze oefeningen eenvoudig het hoofd te bieden.


Kan je toch wat hulp bij wiskunde gebruiken? Neem dan een kijkje op doktersinspe.be en merk hoe we jou hierbij kunnen ondersteunen.
Gemaakt met