Examenonderdelen

Het toelatingsexamen bestaat uit 2 onderdelen:

  • Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW)

  • Generieke competenties (GC)


Elk onderdeel staat op 50% van de punten en is dus even belangrijk.

Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW)

Dit examenonderdeel peilt naar je kennis en inzicht in de wetenschappen. Volgende vakken worden getoetst tijdens dit onderdeel:

  • Fysica
  • Wiskunde

  • Chemie

  • Biologie


Voor elk van deze wetenschapsvakken worden 10 multiple-choice vragen gesteld. Het KIW-deel bestaat dus in totaal uit 40 vragen waarvoor je 3 uur ter beschikking hebt. Hou er rekening mee dat dit krap is, gemiddeld slechts 4m 30s per vraag.

Welke leerstof?

De examenonderwerpen omvatten hoofdzakelijk de leerstof uit tweede en derde graad van het ASO. De exacte materie kan je raadplegen op het officiële leerstofoverzicht.
Met uitzondering van biologie wordt de examenstof voornamelijk getoetst door middel van oefeningen. Om een goed zicht te hebben op het niveau van deze oefeningen kan je terecht op de website van de overheid die de voormalige vragen sinds 2015 publiceerde.

Welke hulpmiddelen?

Op het examen krijg je een formularium voor fysica, een PSE (tabel van Mendeljev) en een infofiche voor chemie ter beschikking met een vermelding van een aantal formules en constanten. Neem deze documenten goed door zodat je weet welke formules te memoriseren zijn en welke niet!

Er wordt op het digitale examenplatform overigens een simpele digitale rekenmachine ter beschikking gesteld. Dit laat toe geen tijd te moeten verliezen aan hoofdrekenen. Wees je er wel van bewust dat deze enkel in staat is de elementaire bewerkingen (+,-,x,:) uit te voeren. 

Generieke Competenties (GC)

Dit examenonderdeel peilt naar algemene competenties die voor een toekomstige arts of tandarts belangrijk zijn. Het bestaat uit volgende onderdelen:

  • CLEAR

  • VAARDIG

CLEAR

CLEAR staat voor Conflicthantering, Luistervaardigheid, Empathie, Aandacht, Reflectie en Respect. Het toetst je communicatieve competenties. Dit onderdeel bestaat uit 15 multiple-choice vragen.

Volgende aspecten komen aan bod:
-Persoonlijke aandacht geven aan de ander en respectvol met elkaar omgaan.
-Je inleven in de situatie en in de belevingswereld van de ander.
-Constructief communiceren binnen een (familiaal) relatienetwerk, met aandacht voor loyaliteit en waardigheid van alle betrokkenen.
-Een constructieve houding aannemen in conflictsituaties en situaties met hevige emoties of uitzichtloosheid.
-De gevolgen van je eigen gedrag inschatten in een relationele situatie met kwetsbare personen.
-Een onderscheid maken tussen objectieve feiten, interpretaties ervan en subjectieve beleving.

VAARDIG

VAARDIG staat voor Verbinden, AnAlyseren, ReDeneren, InteGreren. Je krijgt vragen over een korte wetenschappelijke tekst met bijhorende figuren over een gezondheidsthema. Voor sommige vragen kan je het antwoord direct uit de analyse van de tekst of figuren afleiden. Voor andere vragen moet je diepgaander redeneren, nieuwe verbanden leggen of verschillende delen integreren.

VAARDIG bestaat uit 25 multiple-choice vragen. Je mag de teksten zo vaak als nodig herlezen.

Ook voor CLEAR en VAARDIG werden voormalige examenvragen gepubliceerd op de website van de overheid. Het is ten zeerste aangewezen om je naast KIW ook grondig voor te bereiden voor het GC-gedeelte.


Heb je inhoudelijk hulp nodige bij een van de examenonderdelen? Doktersinpse.be biedt een ideale digitale begeleiding aan bij je voorbereiding voor het toelatingsexamen. Probeer ook eens onze gratis demo en ontdek onze manier van werken en de meerwaarde die wij kunnen bieden.
Gemaakt met