Goed onderwijs

Of het nu gaat om secundair of hoger onderwijs of over een e-learningplatform, elke goede onderwijsvorm wordt gekenmerkt door volgende eigenschappen:

  1. Een lesgever legt helder de leerstof uit.
  2. De theoretische leerstof wordt concreet verduidelijkt aan de hand van voorbeelden.
  3. De leerstof is ook in schriftelijke vorm beschikbaar.
  4. De beschikbare oefeningen worden zorgvuldig samengesteld en zijn representatief voor het niveau.
  5. De studenten oefenen zelfstandig de leerstof in.
  6. Wanneer de student vastloopt in een oefening, zet de lesgever de student weer op weg door middel van het stellen van kritische vragen zodat de leerling zelf in staat is om het antwoord te vinden.
  7. De oefeningen worden volledig klassikaal uitgewerkt.
  8. De leerlingen hebben de mogelijkheid om vragen te stellen bij onduidelijkheden.
  9. Leerlingen worden gemotiveerd om te blijven oefenen.

Om onze gebruikers de beproefde vorm van goed onderwijs te kunnen verschaffen, stonden bovenstaande aspecten centraal bij de opmaak van onze cursus. Hieronder lees je hoe doktersinspe.be invulling geeft aan elk van deze aspecten! Bij de uitrol van het platform werkten we bovendien nauw samen met een psycholoog en een pedagoog.

1. Bekwame lesgevers

Veruit het belangrijkste aspect is natuurlijk de bekwaamheid en de didactische kwaliteiten van de lesgever. Dit zit bij ons zeker snor! Het team van doktersinspe.be bestaat immers uit burgerlijk ingenieurs die bovendien een jarenlange ervaring hebben in het geven van bijlessen en groepslessen specifiek voor het toelatingsexamen geneeskunde. Met de combinatie van onze vakkennis en onze didactische vaardigheden, hebben wij al vele studenten helpen slagen op het toelatingsexamen.

leerstof
De leerstof, concepten en formules worden opgefrist in korte theoretische filmpjes. Hierin wordt er ook bijzondere aandacht besteed aan valkuilen, aandachtspunten en strikvragen. 

manier
Als de COVID-pandemie iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat studenten het meeste baat hebben bij een lesgever voor een bord. Niet verwonderlijk aangezien een groot deel van communicatie non-verbaal verloopt. Het kijken naar een powerpoint met een stem op de achtergrond is niet alleen minder persoonlijk maar ook vermoeiender en simpelweg minder duidelijk. Doktersinspe.be ging dus niet voor deze gemakkelijkheidsoplossing (waar studenten al te veel mee werden geconfronteerd tijdens de lockdown) in de plaats spaarden we kosten noch moeite om de aangenamere en persoonlijkere manier te verwezenlijken met een lesgever voor een bord.

2. Illustratie leerstof

De theoretische leerstof wordt op doktersinspe.be concreet geïllustreerd aan de hand van voorbeeldoefeningen. Ook de aanpak van vaak voorkomende typevragen komen aan bod.

3. Neergeschreven leerstof

De theoretische filmpjes die wij ter beschikking stellen dienen (net zoals bij de lessen op school) om de onderwerpen uit te leggen. Een filmpje is natuurlijk minder aangewezen om de leerstof ook daadwerkelijk te memoriseren. Daarom stelden we de leerstof tevens beschikbaar onder de vorm van studysheets. Dit zijn handige samenvattingen die de gebruiker nog eens rustig kan doorlezen en kan gebruiken om bepaalde delen te memoriseren. In de studysheets is er opnieuw aandacht voor de klassieke valstrikken en aandachtspunten. Het is net die combinatie van luisteren, begrijpen, lezen en memoriseren dat zorgt voor een dieper begrip en inzicht in de leerstof en je in staat stelt de oefeningen zelfstandig te kunnen aanpakken.

4&5. Oefeningen

We selecteerden voor elk onderwerp de meest nuttige vragen die in het verleden (sinds '97) werden gesteld op het toelatingsexamen. Elke oefening is dus representatief voor het examenniveau! De oefeningen worden opbouwend van niveau aangeboden op het platform.

Het aantal oefeningen die werden voorzien op het platform volstaan om de leerstof in te oefenen en blijft eveneens beheersbaar voor de studenten. Hierdoor is de student in de mogelijkheid ook effectief alle oefeningen te maken. Elke oefening die we selecteerden draagt immers bij aan de noodzakelijke kennis en inzichten die op het examen worden getoetst. Wij opteerden voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Een overaanbod aan oefeningen zal immers demotiverend werken. Bovendien is het weinig zinvol om vele varianten op dezelfde oefening te maken met louter andere getalletjes.

De oefeningen worden interactief aangeboden op ons platform. De gebruiker kan direct zijn of haar antwoord verifiëren. De feedback is creatiever dan louter 'juist/fout'. We maken van de feedback net gebruik om studenten aan te moedigen om te blijven oefenen.

6. Tips

We voorzagen ELKE oefening van tips om de student weer op het goede spoor te zetten wanneer die vastloopt in een oefening. Dit doen we aan de hand van kritische vragen zonder echter het antwoord te verklappen. Dit staat in de psychologie beter bekend als het 'leergesprek', de leerling zelf tot inzichten laten komen met de hulp van kritische vragen. Op deze manier wordt veel beter kennis en inzicht verworven dan wanneer de leerling direct het antwoord of de oplossing zou bekijken.

7. Oplossingen in videovorm

ELKE oefening werd tot slot ook voorzien van een volledige stap-voor-stap oplossing in videoformaat. Op basis van onze ervaring als bijlesgevers begrijpen we maar al te goed dat uitgeschreven theorie en oplossingen voor vele studenten niet volstaan om de materie te begrijpen. Deze oplossingsvideo's zijn eenvoudig te volgen en te begrijpen; er worden immers geen tussenstappen verzwegen. Elke stap en het waarom ervan wordt toegelicht.

8. Stellen van vragen

We houden er rekening mee dat leerlingen hier en daar nog een vraag kunnen hebben bij theorie of oefeningen. Om die reden wordt (voor de ALL-IN leden) een vragenforum ter beschikking gesteld. Daarnaast wordt ook elke 2 weken een live Q&A-contactmoment ingericht via Zoom waar de gebruikers hun vragen rechtsreeks kunnen richten aan de lesgever.

9. Motivatie

We organiseren op regelmatige basis een prijsvraag. Een extra oefening die betrekking heeft op een onderwerp van het KIW-gedeelte. Met deze wedstrijden proberen we op een leuke manier studenten voldoende vroeg aan te zetten om zich te verdiepen in de leerstof. We zijn er bovendien van overtuigd dat goed oefenen ook beloond mag worden.

Ontdek meer over onze didactische aanpak op doktersinspe.be of bekijk de gratis demo op ons platform en ervaar het zelf.
Gemaakt met