Gokken of niet?

Hoe werkt giscorrectie?

Op het toelatingsexamen wordt een giscorrectie toegepast:

  • elk juist antwoord resulteert in een score van  +3
  • elk fout antwoord resulteert in een score van  -1
  • elke blanco vraag resulteert in een score van 0


Op het KIW-onderdeel met 40 vragen kan je dus maximaal 120 punten behalen (en minimaal 0).

Rekenvoorbeeld
Stel we beantwoorden 28 van de 40 vragen. De overige 12 laten we blanco. Van de ingevulde vragen heb ik er 22 juist en 6 fout. De behaalde score is dan:
22 juist     22.(+3)=+66
6 fout        6.(-1)=-6
12 blanco     12. =0

TOTAAL: +66 -6 = 60
Drag to resize

Waarom giscorrectie?

Laat ons dit aan de hand van een voorbeeld onderzoeken. Stel dat we een aap de vragen op het toelatingsexamen laten beantwoorden. Statistisch gezien verwachten we dat hij door toeval 1 op 4 vragen correct zal beantwoorden. Wat neerkomt op 10 van de 40 vragen op het KIW-gedeelte. De verwachte score is daarmee:

10 vragen juist   10.(+3)=+30
30 vragen fout    30.(-1)=-30

TOTAAL:  +30-30 = 0

Hiermee is ook direct de reden van giscorrectie duidelijk. Indien men zonder enige kennis het toelatingsexamen aflegt, hoort de score dit ook zo weer te geven. Giscorrectie voorkomt dus dat men voordeel heeft bij het gokken (en dat een aap aan de opleiding geneeskunde mag beginnen).
Drag to resize

Wordt gokken afgestraft?

Anders dan wat je misschien verwacht, wordt gokken niet afgestraft maar uiteraard ook niet beloond. Laat ons 2 scenario's onderzoeken:
Scenario 1
28/40 vragen ingevuld
waarvan 22 juist en 6 fout.
De score wordt:

22.(+3)+6.(-1)=60
Scenario 2
zelfde 28 vragen ingevuld (22J en 6F) en we gokken de overige 12 vragen. Van deze 12 verwachten we gemiddeld 3 vragen juist te hebben en 9 fout. De score wordt:

(22+3).(+3)+(6+9).(-1)
=25.(+3)+15.(-1)
=60
We bekomen dus dezelfde score. Gokken maakt -gemiddeld genomen- dus geen verschil. Het is geen voordeel en geen nadeel.
Opgelet! Het is en blijft gokken! Hoewel het statistisch het meest waarschijnlijk is dat we 1 vraag juist hebben bij het gokken van 4 vragen, is dit geen zekerheid! Het is niet onmogelijk om er geen juist te gokken, wat in dat geval de score wel negatief beïnvloedt!
Drag to resize

Wanneer WEL gokken?

We zagen net dat het gokken op vragen met 4 alternatieven geen voordeel oplevert. De situatie verandert echter wanneer we 1 of 2 antwoordalternatieven kunnen elimineren. In dat geval stijgen de kansen drastisch en loont gokken statistisch gezien weldegelijk!

We verwachten statistisch gezien volgende uitkomsten wanneer we gokken op vragen met:

4 opties -> per 4 vragen 1 juist: 1.(+3)+3.(-1)=+0 (per 4 vragen)
3 opties -> per 3 vragen 1 juist: 1.(+3)+2.(-1)=+1 (per 3 vragen)
2 opties -> per 2 vragen 1 juist: 1.(+3)+1.(-1)=+2 (per 2 vragen)

Rekenvoorbeeld
We beantwoorden 28 vragen (waarvan 22 juist en 6 fout). Ik gok op de overige 12 vragen. Van deze vragen zijn er:

6 vragen met 1 eliminatie (kans 1/3)-> 2J + 4F -> 2.(+3)+4.(-1)=+2
6 vragen met 2 eliminaties(kans 1/2)-> 3J + 3F -> 3.(+3)+3.(-1)=+6

Het gokken levert mij in dit concreet geval -gemiddeld genomen- 8 bonuspunten op.
Drag to resize

Conclusie

Wanneer je alternatieven kan uitsluiten, kan het zeker de moeite lonen om te gokken! Durf zeker gokken als je over weinig vragen zeker bent. (Lees onze blog over examenstrategie en kom te weten hoeveel vragen je minimaal moet invullen!)

We wijzen er tot slot op dat gokken steeds een zeker risico inhoudt. Het blijft dus belangrijk om je zo goed mogelijk voor te bereiden voor het toelatingsexamen. Ontdek op Doktersinspe.be hoe wij jou hierbij kunnen helpen!
Gemaakt met