De tijd gaat snel...

Voor het KIW-gedeelte krijg je 3 uur. Dit komt neer op 45 min per vak of gemiddeld 4.5 min per vraag. De tijd is dus krap en je zal moeten doorwerken. We suggereren hieronder enkele tips die kunnen helpen om je tijd efficiënt te gebruiken.

1. Start met biologie of chemie

Klassiek is biologie eerder een blokvak met minder rekenwerk. Je kan snel oordelen of je de vraag kan oplossen of niet. Na het afwerken van dit onderdeel heb je zicht op de tijd die er nog resteert voor de overige vakken. Ook het onderdeel chemie vergt typisch minder rekenwerk/redeneringen dan wiskunde en fysica vandaar dat het nuttig kan zijn om ook chemie als een van de eerste vakken aan te pakken.

Indien fysica en wiskunde net je sterkste vakken zijn, mag je daar natuurlijk ook mee starten.

2. Werk in meerdere rondes

Ronde 1

Lees de vragen per vak eerst eens aandachtig door, zo weet je welke vragen eenvoudig, medium of moeilijk zijn. Is een vraag eenvoudig en heb je niet veel tijd nodig om de vraag op te lossen? Ga er dan direct voor. Bewaar de mediumvragen voor de volgende oplossingsronde.

Ronde 2

Werk in deze ronde de mediumvragen uit. Kom je niet tot een oplossing maar heb je wel alternatieven kunnen uitsluiten? Bewaar dan deze vragen (je kan deze vragen markeren op het examenplatform). Het kan immers nuttig zijn om op het einde op deze vragen te gokken. 

Ronde 3

Heb je nog tijd over? Dan kan je je wagen aan de moeilijke vragen. Tel na van hoeveel vragen je 'zeker' bent. Zijn dit er minder dan 28 (of liever 32)? Gok dan op enkele vragen om deze streefwaarden te behalen. Gok op de vragen waar je 1 of liefst 2 alternatieven kon uitsluiten. Lees zeker ook onze blogpost over examenstrategie en kom meer te weten over het aantal vragen je het best invult.

3. Oefen met de officiële tools en documenten

Maak je op voorhand vertrouwd met de documenten die je ter beschikking hebt op het examen (formularium, PSE, lijst met constanten etc). Zo weet je welke gegevens je waar kan terugvinden. Door er bovendien voldoende mee te oefenen, zal je een groot aantal van de formules en constanten op natuurlijke wijze van buiten kennen wat je nog meer tijdswinst oplevert.

Maak je ook vertrouwd met de officiële online examenomgeving. Dit kan op: demo-examen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan op het examen zelf.
Gemaakt met