Slaagkansen

Het aantal studenten dat in Vlaanderen aan de opleiding arts en tandarts mag beginnen, wordt jaarlijks vastgelegd door de regering op basis van de specifieke noden voor de gezondheidszorg in ons land.
Over het algemeen is het aantal beschikbare plaatsen veel lager dan het aantal geïnteresseerde studenten in de opleiding, wat natuurlijk een relatief lage slaagkans tot gevolg heeft. Deze ligt doorgaans in de orde van 20% à 30%. 

Laat ons de meest recente uitslagen (2021) even analyseren. Onderstaande tabellen tonen respectievelijk de resultaten voor de opleiding geneeskunde en tandheelkunde.
uitslag toelatingsexamen Arts - 2021uitslag toelatingsexamen Tandarts - 2021
Bron: persbericht minister Ben Weyts (16/07/2021)

Slaagkans

In het academiejaar 2021-2022 mochten uiteindelijk 1284 studenten starten aan de opleiding geneeskunde en 183 aan de opleiding tandheelkunde.
Van de ingeschreven kandidaten geneeskunde werd 31% gunstig gerangschikt. Van de ingeschreven kandidaten tandarts werd slechts 18.3% gunstig gerangschikt.

Slagen is niet voldoende

Het volstaat niet om de helft van de punten te behalen op beide onderdelen (KIW en GC). Men moet zich daarnaast ook nog eens gunstig rangschikken. Je kan jezelf gunstig rangschikken door evenveel of meer punten te behaalden dan de persoon die op de laatste plaats van het startquotum staat (in 2021 de 1276e persoon). Je moest dit jaar m.a.w. bij de 1276 besten zijn om aan de opleiding te mogen beginnen. 

Het feit dat slagen niet volstaat, werd dit jaar pijnlijk duidelijk voor vele deelnemers aan het toelatingsexamen tandarts. Maar liefst 51% van de deelnemers behaalde minimaal de helft van de punten terwijl slechts 18% gunstig werd gerangschikt. 

Verschil mannen & vrouwen

Ieder jaar opnieuw wordt er een significant verschil in slaagkansen waargenomen tussen de vrouwelijke en mannelijke kandidaten. De slaagcijfers van vrouwelijke studenten liggen merkbaar lager op het toelatingsexamen.
in 2021 (opleiding geneeskunde) werd  40% van de mannelijke deelnemers gunstig gerangschikt terwijl slechts 27% van de vrouwlijke deelnemers.
Men vermoedt dat dit alles te maken heeft met een verschillend gokgedrag van mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Gokken kan in bepaalde gevallen weldegelijk statistisch voordelig zijn. Lees daarom ook zeker onze blog omtrent gokken en leer waarom en wanneer je er goed aan doet om te gokken!

Besluit

Waarschijnlijk onnodig om te zeggen, maar een goede voorbereiding is cruciaal! Het aantal beschikbaare plaatsjes is beperkt en de concurrentie groot. Bekijk op Doktersinspe.be hoe wij er alles aan doen om jou dit plaatsje te helpen verzilveren!
Gemaakt met