Voordelen van multiple choice

De vragen op het toelatingsexamen geneeskunde zijn multiple choice. De beschikbaarheid van 4 mogelijke antwoord-alternatieven kunnen we in ons voordeel gebruiken. In deze post lichten we enkele technieken toe die we kunnen hanteren om tot een oplossing te geraken voor meerkeuzevragen.

1. Eliminatie

Vaak zijn de opties zodanig opgesteld dat van zodra we op een deel van de vraag kunnen antwoorden, we reeds alternatieven kunnen schrappen.
Wanneer je 1 of 2 foute alternatieven kan elimineren, vergroot de kans aanzienlijk om bij een gok de vraag correct te beantwoorden. Lees zeker ook onze blogpost over giscorrectie en kom alles te weten wanneer je er goed aan doet om te gokken.

voorbeeld (2009-juli-7)
Stel dat je wel weet dat een neutron (ongeladen deeltje) niet beïnvloed wordt door een E-veld, dan kan je toch al 2 opties (A en D) uitsluiten. Als je niet zeker bent wat een proton doet, heb je toch een kans van 1/2 als je gaat gokken tussen B en C.

2. Antwoord controleren

Bij meerkeuze staat het correcte antwoord natuurlijk in de alternatieven. Dit is een groot voordeel t.o.v. open vragen. Je kan bij sommige vragen immers terugrekenen of de opties één-voor-één controleren of ze voldoen aan de vraagstelling.

voorbeeld (2014-aug-4)
Mogelijks vind je het moeilijk om op basis van de grafiek het voorschrift op te stellen. Dit is ook helemaal niet noodzakelijk. Je kan elke functie toetsen of ze overeenkomt door bijvoorbeeld het beeld van x=0 te vergelijken en het gedrag op oneindig.

3. Oordeelkundige gok

Gebruik je inzichten/ervaring/kennis om op basis van een gevoelsmatig vermoeden je keuze te maken. Deze methodiek is vooral aangewezen bij het onderdeel fysica aangezien we in het dagelijkse leven voortdurend in aanraking komen met natuurkundige processen (warmte/kinematica/energie/...) en hieromtrent de meeste ervaring hebben. Een stuk meer dan pakweg over wiskunde en chemie.

voorbeeld (2017-juli-12)
Kan het balletje zinken in water? Het ondergedompelde volume is vergroot en daardoor is ook de Archimedeskracht vergroot. Het balletje zal stijgen. Een beetje of wordt het volledig uit het water getild?

4. Maak vereenvoudigingen

Er wordt enkel gevraagd om het juiste antwoord te selecteren. Niet om het te motiveren. Vaak kan je toch het juiste antwoord vinden door met afrondingen te werken maar met minder rekenwerk en minder tijdverlies. Tijdsdruk is immers een belangrijke factor (zoniet de belangrijkste) om rekening mee te houden. Lees ook zeker onze blogpost over een efficiënt tijdsgebruik op het examen.

voorbeeld
-Gebruik als luchtdruk niet 1013 hPa maar 1000 hPa (=105 Pa).
-gebruik als valversnelling niet g=9.81 m/s² maar 10 m/s².
-etc.

Dit vereenvoudigt het rekenwerk en laat ons toch toe een resultaat te bekomen in de buurt van een antwoordalternatief. Op die basis kunnen we ook het juiste antwoord selecteren.

Conclusie

Behalve het rechtstreeks oplossen van de oefening kan je ook gebruik maken van bovenstaande strategieën. Deze kunnen handig zijn wanneer de oefening niet rechtstreeks zouden lukken. Uiteraard blijft het wel de bedoeling om je zo goed mogelijk voor te bereiden zodat de meeste oefeningen op het toelatingsexamen weldegelijk lukken!

Ontdek op Doktersinspe.be hoe we jou hierbij kunnen helpen.
Gemaakt met